oomoto romazi

2.Oomoto-Kameyama syokubutu-en no hana, 2001 nen haru, Ten'on-kyou (Kameoka)

Hidari no sanpuru syasin wo kurikku site goran kudasai.

<= Hana to huukei no syasin he modoru

1024 X 768 (142Kb)
1024 X 768 (220Kb)
1024 X 768 (133Kb)
1024 X 768 (157Kb)
1024 X 768 (169Kb)
1024 X 768 (225Kb)
1024 X 768 (129Kb)
1024 X 768 (444Kb)
1024 X 768 (308Kb)
1024 X 768 (314Kb)
1024 X 768 (189Kb)

<<= Hoomu he