oomoto romazi

5. Oomoto-Kameyama syokubutu-en, sin-en no hana, 2002 nen sousyun (Ten'on-kyou)
(Prunus jamasakura Sieb. ex Koidz. var. naohiana Koidzumi et K. Takeuchi ex K. Takeuchi)

Hidari no sanpuru syasin wo kurikku site goran kudasai.

<= Hana to huukei no syasin he modoru

1024 X 768 (180Kb)
1024 X 768 (95Kb)
1024 X 768 (144Kb)
1024 X 768 (111Kb)
1024 X 768 (82Kb)
1024 X 768 (135Kb)
1024 X 768 (110Kb)
1024 X 768 (125Kb)
1024 X 768 (175Kb)
1024 X 768 (107Kb)
1024 X 768 (83Kb)
1024 X 768 (141Kb)

<<= Hoomu he