0J0{0?0h Oomoto
3/28/11

OOMOTO

Оомото-ã өдгөөгөөс 116 жилийн тэртээ Дэгүчи Нао болон Дэгүчи Онисабүро гэгээнтэн үүсгэн байгуулсан билээ.Өөрөөр хэлбэл Оомотог үндэслэсэн 2 их багш байдаг гэсэн үг юм.

Тэр цагаас хойш хоёр дахь үеийн тэргүүн Дэгүчи Сүмико, ãурав дахь үеийн тэргүүн Дэгүчи Наохи болон Дэгүчи Хидэмарү, дөрөв дэхь үеийн тэргүүн Дэгүчи Киёко зэрэг тэргүүдийн түүхээр баяжсаар эдүгээ тав дахь үеийн тэргүүн Дэгүчи Күрэнай-н удирдлага дор шашèнû зан үйлээ үргэлжлүүлж байна.

(Дэлгэрэнгүй унших)

Оомото Сургаал

Оомото шашèныг үндэслэгч хоёр их багш болох Дэгүчи Нао,Дэгүчи Онисабүро-н гараар бүтээгдсэн Оомото шинюү буюу Оомото-н бурх

ны сургаал,мөн Рэйкай моногатари буюу Сүнсний ертөнцөөр зорчсон нь хэмээх хоёр сургаалыг үндэс болгон, дээрээс нь үе үеийн тэргүүнүүдийн номлолыг нэмж үндсэн сургаал болгон номлодог.

Бурхан нь хорвоо ертөнцийн түмэн бодист орших бөгөөд хүн төрºëхтөн нь энэ ертөнц дээр бурхны үйлсийг бүтээгч гол хүч болох ба бурхан хүн хоёр нэгдсэн тэр цаг дор бүхнийг бүтээх хязгааргүй хүч бий болох учиртай хэмээн айлдсан Дэгүчи Онисабүро их багшèéн ариун сургаалыг номлолынхоо үндсэн ухагдахуун болгон ирсэн.

(Дэлгэрэнгүй унших)

Оомото шашèнû баяр ёслол,зан үйлийн тэмдэглэлт өдрүүдОомото буюу Их үндэсний тухайд

Оомотогийн ¿çëèéí ¿¿äíýýñ бурхан гэдэг нь чухам þó þì áý?

Оомото нь хүний амьдрал, түүний зорилгыг хэрхэн тодорхойлдог вэ?

Оомото нь бусад шашèнûг хэрхэн авч үздэг вэ?

(Дэлгэрэнгүй унших)

Сүнсний ертөнц гэж юу вэ? Асуулт ба хариулт

Хэнийг ч үл ялган ирдэг нь үхэл билээ.Үхэл нь бүхний төгсгөл мөн үү? Бишээ,огт тийм биш. Бидний сүнс үхсэний дараах ертөнц буюу тодруулж хэлбэл сүнсний ертөнц тийш аялдаг билээ. Сүнсний өлгий нутаг болох Сүнсний ертөнц тийш. Гэвч тэр Сүнсний өлгий нутаг гэдэг нь чухам юу болох, ямар ертөнц байдаг юм болоо? Яагаад бурхан бидний амьдарч буй энэ ертөнц болоод Сүнсний ертөнцийг бүтээсэн юм бол?

(Дэлгэрэнгүй унших)

Линк


© 2008 OOMOTO. All rights reserved.