Oomoto kaj Esperanto

Esperanta Monumento (Ten’onkjo, la urbo Kameoka)
"Unu Dio, Unu Mondo, Unu Interlingvo"

Esperanta Monumento (Ten’onkjo, la urbo Kameoka)
Esperanta Monumento (Ten’onkjo, la urbo Kameoka)

"Unu Dio, Unu Mondo, Unu Interlingvo"

La vortoj de ĉi tiu monumento simple esprimas la celon de agadoj, kiujn Oomoto antaŭenpuŝadis, kaj montras tri agadojn, kiujn Oomoto disvolvis antaŭante la mondon por realigi la Mondon Miroku (la surteran ĉielulan regnon), troviĝanta en la instruo de Oomoto, sub la gvido de la sinsekvaj Gvidantinoj kaj Kungvidantoj.

Ĉi tiuj agadoj estas multe pli necesaj en la 21a jarcento, kiam la mondo estas interligita terglobe.

Jen ni prezentu la enhavon.
(Redakcio)

Unu Dio

La vortoj de ĉi tiu monumento simple esprimas la celon de agadoj, kiujn Oomoto antaŭenpuŝadis, kaj montras tri agadojn, kiujn Oomoto disvolvis antaŭante la mondon por realigi la Mondon Miroku (la surteran ĉielulan regnon), troviĝanta en la instruo de Oomoto, sub la gvido de la sinsekvaj Gvidantinoj kaj Kungvidantoj.

Ĉi tiuj agadoj estas multe pli necesaj en la 21a jarcento, kiam la mondo estas interligita terglobe.

Jen ni prezentu la enhavon.
(Redakcio)

Unu Mondo

Temas pri mondfederacia movado, proponita (tuj post la Dua Mondmilito) de Albert Einstein kaj aliaj sciencistoj, kaj alprenita al Oomoto de Majstrino DEGUĈI Sumiko, Dua Gvidantino.

Por konkeri nun la krizojn, ne nur enlandajn, sed ankaŭ terglobskalajn, ekzemple, la mediajn gravajn problemojn de la terglobo, militojn kaj konfliktojn, batalojn kontraŭ terolismo, revenon de nuklea krizo, malriĉecon kaj malsategon k.a.. Ĉiuj nacioj devas sin deteni postuli sian propran profiton, kion ĝis nun ili faris.

Mondfederacia movado celas konstrui la kadron de paca "mondfederacio", en kiu la aŭtonomio de ĉiu nacio devas esti maksimume respektata, kaj, koncerne la supernaciajn problemojn, ĉiu nacio devas konsideri la bonon la unua por terglobo, kaj klopodi por paca kunekzisto.

Ĉi tiu estas la politika figuro kiun per si mem atingas homaro por daŭre ekzisti sur la tero.

Unu Interlingvo

Temas pri Esperanta agado, kiun Majstro DEGUĈI Onisaburo alprenis al Oomoto.

Nuntempe, la angla lingvo troviĝas en sia zenito.

Dum daŭros tia stato, oni restos sen forviŝi la malegalecon kaj diskriminaciecan senton inter la homoj kies gepatra lingvo estas la angla kaj tiuj kies gepatra lingvo ne estas la angla.

La Esperanta agado celas uzi kiel perantan lingvon la justan kaj neŭtralan lingvon Esperanto, kiu travivis pli ol 100-jaran praktikadon en la areno de internacia kontakto, surbaze de respekto al lingvoj kaj kulturoj de ĉiuj nacioj.

Samtempe, ĉi tiu estas paca movado por igi komuna la homaranismon, la interna ideo de Esperanto.

mirokudomo.png

antauen.jpgantauen.jpg

Enhavo

Ĉe komencoĈe komenco
Ĉe komencoĈe komenco
Ĉe komencoĈe komenco
Ĉe komencoĈe komenco
Ĉe komencoĈe komenco
Ĉe komencoĈe komenco
Ĉe komencoĈe komenco
Ĉe komencoĈe komenco

antauen.jpgantauen.jpg