おほもと Oomoto


Demandoj kaj respondoj pri Oomoto

PDF-dosiero

Demandoj kaj respondoj pri Oomoto

1. Kial necesas religio?………………1

2. Mi pensas ke aliĝi al religio estas eskapi de vivo. Ĉu ne? …………1

3. Ĉu la religio, kiu celas kuracadon kaj mongajnon, ne povas nomi sin religio? ……………………………2

4. Pro homa malforteco naskiĝis la religioj. Ĉu ne? ……………………2

5. Kian profiton oni povos ricevi post la aliĝo al Oomoto? ………………3

6. Kio estas Dio? Ĉu ĝi estas elpensaĵo de homo, per kiu la homo konsolas sin mem? …………………………4

7. Se Dio ekzistas, kial Li ne montras sin aŭ konigas sian ekziston al ni?5

8. Kia estas Dio laŭ la instruo de Oomoto? …………………………6

9. Kia estas Dio kiun Oomoto kultas?

10. En kia maniero ni povas kredi la ekziston de Dio? …………………6

11. Kial ni ne deziras preĝi al Dio?…7

12. Kion preĝi al Dio? ………………7

13. Ĉu homo kun bona konduto bezonas havi dikredon? …………8

14. Per kia kriterio ni elektu religion?

15. Malgraŭ tio, ke mi kredas, kial malfeliĉo venas al mi? …………9

16. Iu ajn religio ofte mencias fatalon, nome, kio estas tio? ……………10

17. Ĉu malsano resaniĝas per kredado? …………………………10

18. Estas iu religio, kiu diras, “Kuracisto kaj medikamento estu for, por vi sufiĉas nur preĝo.” Kion Oomoto pensas pri tio? ………11

19. Religia vivo. Kia ĝi estas? …12

20. Kio estas la plej grava en religia vivo? ……………………………12

21. Kio ja estas iluminiĝo? ………13

22. Se homo mortas, ĉio per la morto finiĝas? …………………………13

23. Ĉe Oomoto, kion oni pensas pri la vivocelo? …………………………14

24. Ĉe Oomoto, ĉu homo estas rigardata kiel infano de peko?…15

25. Kiel Oomoto rigardas aliajn religiojn? …………………………16

26. Kiel Oomoto gvidas homojn?…16

27. En la mondo oni diras ke okazas puno de Dio. Kion opinias Oomoto pri tio? …………………17

28. Kion oni instruas en Oomoto?…17

29. Kiel Oomoto rigardas hodiaŭan malordan socion? ………………18

30. Kiel Oomoto rigardas hodiaŭan socion, en kiu ekzistas diferenco inter riĉulo kaj malriĉulo, kaj homaj klasoj? …………………………19

31. Kiel Oomoto rigardas komunismon, socialismon kaj kapitalismon? …………………19

32. En kio Oomoto pensas ke kuŝas la kaŭzoj de milito kaj konflikto?…20

33. Kiel en Oomoto oni pensas pri milito? …………………………20

34. Kiel Oomoto antaŭdiras pri okazontaĵoj en estonteco? ………21

35. Kion Oomoto konsideras kiel idealon? …………………………21

36. Kian mondon Oomoto konsideras kiel la idealan? ……………22

37. Kiamaniere Oomoto konstruos idealan mondon? ……………23

38. Kiel Oomoto konsideras sciencon?

39. Kiujn librojn vi rekomendas al ni legi por sciiĝi pri Oomoto? ……24

40. Kiam fondiĝis Oomoto? ………25

41. Kiu estas Fondinto? ……………25

42. Kia persono estis la Fondintino?26

43. Kia persono estis Kunfondinto? 27

44. Kia persono estas nuna Gvidantino? ……………………28

45. Kial Oomoto estis persekutata dufoje? ……………………28

46. Kion signifas la emblemo de Oomoto? ……………………29

47. Kie estas la sankta tereno de Oomoto? ……………………29

48. Kiom da kredantoj estas en Oomoto? ……………………30

49. Kion la membroj faru? ………30

50. Kia estas la strukturo de la Centra Oficejo? ……………………30

51. Kia estas la loka organizo? ……31

52. Kion Oomoto faras por la socio?31

53. Kial Oomoto vigle laboras en artaj movadoj? ……………………32

54. Kiam Oomoto enkondukis Esperanton? …………………32

55. Kion Oomoto pensas pri agrikulturo? ……………………33

56. Kian aktivadon Oomoto faras eksterlande? ……………………34

57. Kion la junuloj de Oomoto faras? ……………………………………35

58. Kio estas la karakterizaĵoj de Oomoto? …………………35


<= hejmen

Novaj paĝoj
Kio estas Oomoto?
Opinionj[Arkivo]
Bioetiko[Arkivo]

Libroj[Arkivo]

"Oomoto" la oficiala organo en pdf[Arkivo]

aktivs Oomoto Internacia[Arkivo]

"Oomoto Internacia" en pdf[Arkivo]

Novajoj

Verkoj de niaj Amikoj[Arkivo]

Japana Kulturo[Arkivo]

Broŝuroj[Arkivo]
Ligoj

Floroj kaj pejzaĝoj (renovigita 18 Feb. 2004)


Kontakto kun Oomoto


la Unua Paĝo Nihongo English Português Roomazi
Ĉiuj rajtoj rezervitaj de OOMOTO.
© 2010 OOMOTO. All rights reserved.