organo.psd

HOME > Gazeto > Oomoto2012 > Memora Entrepreno por la 120-jara Jubileo de la Fondiĝo de Oomoto

Memora Entrepreno por la 120-jara Jubileo
de la Fondiĝo de Oomoto

Finkompletiĝis la konstruaĵoj cele al "Oomoto por la mondo"

La 4-an de decembro en 2011 plene kompletiĝis la granda ekskulziva aŭditorio de Oomoto, kiu estis unuafoje konstruita kiel la Granda Kursejo de Oomoto post la fondiĝo de Oomoto.

Okaze de aprila monata festo de Ten’onkjo, en Kameoka, ĝia finkompletigita raporto al Dio kuncelebriĝis fare de la ĉefpastro en la preĝejo Banŝoo-den kun 655 adorvizitantoj.

Post la rita ceremonio sekvis elvualigi la ŝildon de la Granda Kursejo, aŭtografiita de la Majstrino DEGUĈI Kurenai, la Kvina Spirita Gvidantino de Oomoto. Kaj la ornamita rubando estis unuanime eltranĉitaj mane de la Majstrino DEGUĈI Kurenai kaj aliaj reprezentantoj memore al la plena kompletiĝo de la Granda Kursejo de Oomoto.

Multaj adorvizitantoj, kiuj kolektiĝis de lokoj proksimaj kaj malproksimaj el la tuta lando, sentis sin feliĉaj, rigardante ĝian belan kaj puran aspekton tra la tuta tago.

スクリーンショット(2013-02-23 16.13.30).pngDum la kompletiga celebro plenumiĝas la puriga rito.
スクリーンショット(2013-02-23 16.14.15).pngLa Oomoto-Kursejo unuafoje finkompletiĝis ekde la fondiĝo de Oomoto. La 4-an de decembro en 2011 ĝia kompletiga festo celebriĝis en la preĝejo Banŝoo-den kun 655 ĉeestantoj okaze de la monata festo de Ten’onkjo en Kameoka.

スクリーンショット(2013-02-23 16.15.06).pngSud-norde troviĝas la koridoroj.
スクリーンショット(2013-02-23 16.16.30).pngMemorfotiĝo de la grupo ĉe nekovrita koridoro.

スクリーンショット(2013-02-23 16.15.48).pngEne de la Kursejo estas ekipita la projekciilo.